Cửa Gỗ Công Nghiệp HDF

Cửa gỗ HDF là một dạng cửa gỗ công nghiệp nhưng được làm từ các tấm HDF nên có khả năng chống ẩm tốt hơn các loại HDF. Chuyên cung cấp cửa gỗ công nghiệp HDF veneer/HDF sơn trắng giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Kích thước chuẩn : 890 x 2180 mm, 900 x 2180 mm

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ công nghiệp HDF 004

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ công nghiệp HDF 006

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ công nghiệp HDF 008

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ công nghiệp HDF son

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD .4G2-C1

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD đôi

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.1G-C11

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.2A-C1 Canh

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.2A-C1 Canh2

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2A-C2

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2A-C2

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2A-C4

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2A-C7

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2G1-C9

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2L-C10

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.2L-C12

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.3A-C1

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.3GL-C4

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.4A

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.4A-C1

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.4A-C14

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.4N-C1

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.5A-C12

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.6A Canh

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.6A-C1

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.6A-C1 Canh

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.6A-C1 Canh2

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.6A-C14

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

CỬA GỖ HDF FMD.6A-C2

1.770.000

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP HDF

Cửa gỗ HDF FMD.6A-C2 Canh


Cửa Gỗ Công Nghiệp HDF