Cửa gỗ phủ nhựa PVC hay còn gọi là cửa gỗ Hàn Quốc. Đây là loại cửa gỗ MDF cấu tạo từ lõi xanh chống ẩm, bên trong cánh có cấu tạo giống như cửa gỗ MDF. Cửa gỗ phủ nhựa PVC là sự kết hợp giữa chất liệu Gỗ truyền thống và Nhựa PVC nhân tạo. Với kết cấu bên trong được làm bằng gỗ tràm đã qua sử lý tẩm, sấy

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1002

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1009

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1028

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1031

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1032

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1039

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1040

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1044

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1055

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1068

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1083

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1111

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1113

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1159

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1161

CỬA GỖ CAO CẤP PVC

CỬA GỖ CAO CẤP PVC 1168