Đối tác

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển nên thương hiệu FAMIDOOR, không thể thiếu đến là sự giúp đỡ to lớn từ phía các đối tác, các nhà cung cấp; đã luôn đặt niềm tin tuyệt đối dành cho FAMIDOOR:

  1. Liang Chi: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm tháp giải nhiệt thương hiệu Liang Chi
  2. Teco: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy bơm nước thương hiệu Teco
  3. Airstar: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm máy sấy khí, lọc khí thương hiệu Lode Star
  4. Kuen ling: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy làm lạnh nước công nghiệp – water chiller thương hiệu Kuen Ling
  5. Hanbell: 2013 ký hợp đồng phân phối dòng sản phầm máy nén khí thương hiệu Hanbell
  6. Tica: 2015 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy làm lạnh nước công nghiệp-water chiller thương hiệu Tica
  7. Swan: 2016 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy nén khí mang thương hiệu Swan
  8. Atlas copco: 1/8/2017 ký hợp đồng phân phối dòng sản phẩm máy nén khí và máy sấy khí thương hiệu Mark